LMHT

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Rank Chưa xác định
ATM/Ví Điện Tử: 37,500đ

Tài khoản #6430

Giá tiền - CARD: 50,000đ

Rank Đồng V
ATM/Ví Điện Tử: 37,500đ

Tài khoản #6428

Giá tiền - CARD: 50,000đ

Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 30,000đ

Tài khoản #6426

Giá tiền - CARD: 40,000đ

Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 300,000đ

Tài khoản #6425

Giá tiền - CARD: 400,000đ

Rank Vàng II
ATM/Ví Điện Tử: 37,500đ

Tài khoản #6424

Giá tiền - CARD: 50,000đ