LQ

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 5 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 450,000đ

Tài khoản #6416

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Bảng ngọc 6 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 525,000đ

Tài khoản #6414

Giá tiền - CARD: 700,000đ

Bảng ngọc 5 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 375,000đ

Tài khoản #6413

Giá tiền - CARD: 500,000đ

Bảng ngọc 4 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 150,000đ

Tài khoản #6412

Giá tiền - CARD: 200,000đ

Bảng ngọc 4 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 150,000đ

Tài khoản #6411

Giá tiền - CARD: 200,000đ

Bảng ngọc 4 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 187,500đ

Tài khoản #6410

Giá tiền - CARD: 250,000đ

Bảng ngọc 4 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 375,000đ

Tài khoản #6409

Giá tiền - CARD: 500,000đ

Bảng ngọc 5 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 262,500đ

Tài khoản #6408

Giá tiền - CARD: 350,000đ

Bảng ngọc 4 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 450,000đ

Tài khoản #6406

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Bảng ngọc 5 - Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 525,000đ

Tài khoản #6405

Giá tiền - CARD: 700,000đ

Bảng ngọc 0 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 225,000đ

Tài khoản #6404

Giá tiền - CARD: 300,000đ

Bảng ngọc 5 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 600,000đ

Tài khoản #6403

Giá tiền - CARD: 800,000đ